Vrede, een gemeenschappelijke droom…

(sd)
Vrede is een droom die door mensen van alle religies en levensbeschouwingen wordt gedeeld. Het is een droom van een wereld waarin iedereen in vrede en veiligheid kan leven, ongeacht zijn of haar geloof of achtergrond. In onze huidige wereld is vrede echter een kwetsbaar goed. Er zijn nog steeds veel conflicten en geweld in de wereld. Daarom is het belangrijk om te blijven werken aan vrede.

Ons interlevensbeschouwelijk project:

Samen met onze leerlingen en leerkrachten hebben we gewerkt aan een project over vrede. Wij zijn een groep van verschillende religies en levensbeschouwingen. Ons doel is om leerlingen en leerkrachten uit verschillende religies en levensbeschouwingen samen te brengen om over vrede te praten. We willen elkaar leren kennen, begrijpen en samen werken aan een vreedzame wereld. In deze blog tekst willen we jullie op de hoogte brengen over ons project en onze ervaringen. We willen laten zien dat vrede mogelijk is, zelfs tussen mensen met verschillende overtuigingen.

Want VREDE begint bij onszelf. We kunnen allemaal een bijdrage leveren aan een vreedzame wereld. Door elkaar te leren kennen en te begrijpen, kunnen we de vooroordelen en misverstanden overbruggen die tot conflicten leiden. Door samen te werken, kunnen we een wereld creëren waarin iedereen in vrede en veiligheid kan leven.

Dit deden wij als volgt op onze school:

Leerlingen uit alle graden werkten op verschillende manieren aan het thema.

Eerste graad: Vrede in de berenklas

De leerlingen van de eerste graad werkten aan een project over vrede in de berenklas. We stappen in de wereld van de beren en gaan samen ontdekken wat vrede betekent: voor onszelf, in onze klas en in onze eigen levensbeschouwing en in deze van anderen. Door middel van begroetingen en prenten leren we vrede beeldend uitdrukken. Ze maakten ook een eigen vredesposter met puzzelstukken.

Tweede graad: Zo klinkt verandering

De leerlingen van de tweede graad lazen het boek “Zo klinkt verandering” van Amanda Gordon. Dit boek gaat over een meisje dat zich inzet voor vrede in de wereld. De leerlingen gingen na hoe zij zelf verandering kunnen brengen in de wereld.

Derde graad: Vrede komt van pas!

De leerlingen van de derde graad luisterden naar een verhaal over een koning die vrede wil in zijn land. Ze bespraken ook een fotoreportage over armoede, kinderarbeid en hoe kinderen vrede zien.

Afsluiten van het ilc-project vrede deden we als volgt:

Om ons project af te sluiten, gingen alle leerlingen naar het gemeentehuis om een vlag met vredesduif af te geven aan de burgemeester. We lieten een vredesduif los. Per levensbeschouwing brachten we een lied over vrede. Daarna zongen we samen een lied over vrede.

De dag werd afgesloten met een sponsorwandeling voor het goede doel van juf Manuella. Dit goede doel is ‘BijZonderOns’, een toontjeshuis in  Sint-Niklaas. Dit is een co-housing project met intense begeleiding voor 12 jongvolwassenen met een beperking.

De leerlingen waren enthousiast over het project. Ze leerden veel over vrede en ze waren blij dat ze samen konden werken aan een goed doel.

De gemeentelijke basisschool ‘Het kompas’ wil een school zijn waar leerlingen leren omgaan met elkaar in vrede en respect. Dit project was een mooie manier om dit te laten zien.

Fijne start!

We wensen alle kinderen een fijne start na de vakantie. In het bijzonder wensen we vandaag ook onze nieuwe peuters veel plezier op hun eerste

Lees meer»

Carnaval op school!

Woensdag 7 februari… een leuke, feestelijke, muzikale dag op onze school! De gekste, kleurrijkste verkleedkostuums werden gespot! Een lekker chipszakje én dansmuziek, het werd weer

Lees meer»