Ouderplatform

Op dit platform wordt je als ouder geïnformeerd over de dagdagelijkse werking van de klas en de school. Het is een digitale omgeving waarbij we veilig kunnen communiceren met elkaar.
Daarnaast kan je ook op dit platform jouw schoolrekeningen raadplegen.

TIP: download de app 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ouderplatform.broekx.app&pcampaignid=web_share

https://apps.apple.com/nl/app/ouderplatform/id1596958188

 

Ouderraad - ouderwerking

Een enthousiaste ouderwerking steunt de leerkrachten en de directie bij de uitbouw van een open school. Deze mensen organiseren tal van activiteiten voor ouders en leerlingen: schoolfeesten, didactische uitstappen, recepties, kinderfeesten, verfraaiing van de school, speelaccommodatie, enz. Daarnaast helpen zij ook meedenken in het beleid van de school en geven suggesties om de opvoeding en het onderwijs voor onze schooljeugd steeds te verbeteren.
De ouders van de ouderwerking die in de ouderraad zetelen, vertegenwoordigen de ouders in de schoolraad.

Wil je erbij zijn? Neem contact op or.hetkompas@sgwscholen.be 
Wil je graag meewerken aan een activiteit? Maar wens je niet deel te nemen aan de vergaderingen dan kan je je naam steeds doorgeven als helpende hand. Neem gerust contact op met een van de leden!

Ouders kunnen naast de gewone kanalen, steeds contact opnemen met de leden om ideeën of vragen door te spelen.

De ouderraad en ouderwerking zijn lid van
KOOGO (Koepel voor Oudervereniging van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs)

Bischoffsheimlaan 1-8
1000 Brussel
Algemeen telefoonnummer: 02 506 50 31

Schoolraad

Elke school heeft een schoolraad. De schoolraad is een officieel orgaan dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende geledingen:

 • de ouders
 • de leerkrachten
 • de lokale gemeenschap (vertegenwoordigers uit de omgeving van de school, zoals iemand van de jeugdbeweging of een andere vereniging)

Naast deze mensen nemen ook andere betrokkenen van de school deel aan de vergadering. Deze personen hebben geen stemrecht. De directeur behoort tot deze groep.

Een belangrijke rol van de schoolraad is om op de hoogte te blijven van wat er gebeurt op en rond de school. De directeur geeft meestal bij elke vergadering een stand van zaken.

De schoolraad heeft een adviesbevoegdheid in tal van zaken rond de school. Denk aan het schoolreglement, de aanwending van de lestijden, verbouwingswerken aan de school … Jaarlijks keurt de schoolraad ook de facultatieve verlofdagen goed.

De raad komt ongeveer 2 keer per jaar samen. Na 4 jaar loopt een legislatuur af en moeten de leden herverkozen worden of moeten er nieuwe verkiezingen georganiseerd worden.

 

Wil je een kandidatuur als vertegenwoordiger van de lokale gemeenschap indienen?
Wend je dan tot de directie via directie@gbshetkompas.be.

 • Geleding personeel:
  Manuella Van Puyvelde (voorzitter)
  Pia De Langhe (secretaris)
  Kris Van Roie
 • Geleding ouders:
  Piet Van Kerckhove
  Ellen De Bock
  Lesley De Gruyter-Van Puyvelde
 • Geleding lokale gemeenschap: /

Raadgevende stem:

Maaike De Rudder, Burgemeester en Schepen van Onderwijs
Steffie Collier, dienst onderwijs
Winny Van Moeseke, directeur gemeentelijke basisschool

Externe partners

CLB

Een team van professionals (artsen, verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers,…) staat klaar om hulp, advies of begeleiding te bieden op allerlei vlakken:

 • Gezondheid
 • Leren en studeren
 • Psychische & sociale problemen
 • Studierichtingen & scholen

 

Niet alleen u als ouder kan hulp vragen aan het CLB, ook uw kind of een leerkracht kan dat.
Komt de vraag van de school, dan zal de leerkracht altijd eerst met u overleggen voor het CLB wordt ingeschakeld.

VCLB Waas en Dender
Ankerstraat 63
9100 Sint-Niklaas
03 316 20 00
sint-niklaas@vclbwaasdender.be

Leersteuncentrum Plus²

Het Plus² team biedt ondersteuning aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en aan hun ouders, leerkrachten en schoolteams. Dit zowel in het basis- als in het secundair onderwijs. Door gerichte ondersteuning te bieden op klasniveau kunnen ze op een efficiënte manier inspelen op de noden van uw kind. Zij geven samen met de school vorm aan inclusief onderwijs.

Het Plus² team heeft expertise binnen verschillende domeinen. Je kan rekenen op ervaring van leerkrachten, logopedisten, ergotherapeuten, kinesisten, psychologen, orthopedagogen, maatschappelijk werkers, …

Wat doen ze?
Ze werken voornamelijk leerkracht -, team – en schoolversterkend in functie van de noden van uw kind.
De ondersteuning wordt flexibel ingezet en is afhankelijk van de noden. We beslissen samen per periode hoe frequent en intensief die verloopt.

Directeur Plus²
Elke Catthoor
elke.catthoor@plus2.be