Leerlingenraad

De leerlingenraad zet zich in om een positief schoolklimaat te creëren en dit ten voordele van alle leerlingen.

De leerlingenraad is samengesteld uit maximum 2 personen per klas. In de bovenbouw zijn dit twee leerlingen uit de klas zelf. In de onderbouw is er telkens één leerling met toevoeging van een peter of meter uit de derde graad.
Jaarlijks worden de leden gekozen.

De leerlingenraad vergadert in principe maandelijks. Dan wordt de ideeënbus geledigd, aangebrachte onderwerpen besproken en aangevuld met eventueel andere punten.
Enkel leerkrachten begeleiden de leerlingenraad: zij maken het verslag en denken mee met de kinderen om hun ideeën vorm te geven en waar te maken. 

Het verslag wordt besproken in de eerstvolgende personeelsvergadering.

Online oefenplatformen

Onze leerlingen van de lagere school hebben toegang tot 2 online oefenplatformen nl. Bingel en Kweetet hierop kunnen zij vrij oefenen, huiswerk maken, differentiatie na toetsen, lessen leren, ….