Privacy Policy

Privacyverklaring leerlingen en ouders

Datum laatste aanpassing: 25 mei 2018

1   Identiteit

Gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas heeft verschillende persoonsgegevens van leerlingen en ouders nodig voor haar onderwijsactiviteiten in GBS Het Kompas.

2   Doel van de verwerking van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de leerlingen en ouders worden gebruikt voor:

 • de organisatie van het onderwijs;
 • de leerlingenadministratie;
 • de leerlingenbegeleiding;
 • het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen, met inbegrip van digitale leermiddelen;
 • het verspreiden en delen van informatie en publiciteit;
 • de facturatie;
 • de ontwikkeling van een beleid (onderzoek en analyse);
 • de naleving van andere wet- en regelgeving;
 • het behandelen van geschillen;

3   Rechtsgrond

We verwerken jouw persoonsgegevens op basis van ofwel je toestemming, ofwel wet- en regelgeving, ofwel een dienstverlening (overeenkomst).

4 Rechten van leerlingen en ouders

 • Je kan de gegevens van jou of je kind op elk moment inkijken, contactgegevens laten verbeteren, laten verwijderen of de verwerking ervan laten beperken in naleving van andere wet- en regelgeving.
 • Je kan een kopie van je persoonsgegevens vragen.
 • De instelling heeft hiervoor 10 schoolwerkdagen de tijd.

Stuur daarvoor een e-mail naar privacy@gbshetkompas.be.

5 Bewaarperiode

Je gegevens worden vernietigd wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of wanneer de wet- of regelgeving dat voorschrijft.

6 Vertrouwelijkheid

We verbinden er ons toe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen. Deze verwerking gebeurt conform de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.

Dit geldt zowel voor de verwerking door onze onderwijsinstellingen en andere betrokken gemeentediensten als door onze mogelijke onderaannemers (bijvoorbeeld een IT-bedrijf ) die deze persoonsgegevens verwerken.

Onze medewerkers zijn op de hoogte van de privacyregels.

7   Overmaken aan derden

Als dit noodzakelijk is voor de hoger vermelde doelen, worden je persoonsgegevens doorgegeven aan het VCLB Waas en Dender, het ondersteuningsnetwerk GOPlus2, het Ministerie van Onderwijs en Vorming, Broekx.

Indien de doorgifte van gegevens niet wettelijk is, wordt er steeds een verwerkersovereenkomst met de derde afgesloten.

8 Functionaris gegevensbescherming

Ons schoolbestuur beschikt over een functionaris voor de gegevensbescherming. Hij of zij kijkt erop toe dat het schoolbestuur de persoonsgegevens bewaart en verwerkt volgens de Europese privacyregelgeving.

Elke onderwijsinstelling beschikt ook over een aanspreekpunt om in overleg te gaan met de functionaris gegevensbescherming.

Hier vind je de contactgegevens van het aanspreekpunt: privacy@gbshetkompas.be

9 Meer weten

Voor mee info kan je terecht op https://www.ikbeslis.be/ en https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

10 Wijziging privacyverklaring

Toekomstige aanpassingen van deze privacyverklaring kunnen niet worden uitgesloten.

Na elke aanpassing wordt de datum vermeld waarop dit document voor het laatst is bijgewerkt.

6de leerjaar
Els Thiron

Sporten is leuk!

Vandaag stond er een sportieve dag op de kalender. We fietsten richting De Ster. Wat een mooi tempo haalden we! Ginds aangekomen maakten we eerst

Lees meer»
algemeen
Winny Van Moeseke

Dag van de schoonmaak

Vandaag zetten we het schoonmaakteam van het kompas graag eens extra in de bloemetjes!! Een dikke dankjewel om het hier steeds zo netjes te verzorgen.

Lees meer»
6de leerjaar
Els Thiron

Vlaams Parlement

Als afsluiter van ons project ‘Verkiezingen’ trokken we vandaag naar het Vlaams Parlement in Brussel. We hadden een supergids mee met kennis van zaken: onze

Lees meer»

Rollebolle…

Sportdag van de olifanten! Vandaag, dinsdag, zijn we op sportdag geweest met de olifantenklas. Het was een ochtend vol beweging en plezier! We begonnen met

Lees meer»