Privacy Policy

Privacyverklaring leerlingen en ouders

Datum laatste aanpassing: 25 mei 2018

1   Identiteit

Gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas heeft verschillende persoonsgegevens van leerlingen en ouders nodig voor haar onderwijsactiviteiten in GBS Het Kompas.

2   Doel van de verwerking van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de leerlingen en ouders worden gebruikt voor:

 • de organisatie van het onderwijs;
 • de leerlingenadministratie;
 • de leerlingenbegeleiding;
 • het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen, met inbegrip van digitale leermiddelen;
 • het verspreiden en delen van informatie en publiciteit;
 • de facturatie;
 • de ontwikkeling van een beleid (onderzoek en analyse);
 • de naleving van andere wet- en regelgeving;
 • het behandelen van geschillen;

3   Rechtsgrond

We verwerken jouw persoonsgegevens op basis van ofwel je toestemming, ofwel wet- en regelgeving, ofwel een dienstverlening (overeenkomst).

4 Rechten van leerlingen en ouders

 • Je kan de gegevens van jou of je kind op elk moment inkijken, contactgegevens laten verbeteren, laten verwijderen of de verwerking ervan laten beperken in naleving van andere wet- en regelgeving.
 • Je kan een kopie van je persoonsgegevens vragen.
 • De instelling heeft hiervoor 10 schoolwerkdagen de tijd.

Stuur daarvoor een e-mail naar privacy@gbshetkompas.be.

5 Bewaarperiode

Je gegevens worden vernietigd wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of wanneer de wet- of regelgeving dat voorschrijft.

6 Vertrouwelijkheid

We verbinden er ons toe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen. Deze verwerking gebeurt conform de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.

Dit geldt zowel voor de verwerking door onze onderwijsinstellingen en andere betrokken gemeentediensten als door onze mogelijke onderaannemers (bijvoorbeeld een IT-bedrijf ) die deze persoonsgegevens verwerken.

Onze medewerkers zijn op de hoogte van de privacyregels.

7   Overmaken aan derden

Als dit noodzakelijk is voor de hoger vermelde doelen, worden je persoonsgegevens doorgegeven aan het VCLB Waas en Dender, het ondersteuningsnetwerk GOPlus2, het Ministerie van Onderwijs en Vorming, Broekx.

Indien de doorgifte van gegevens niet wettelijk is, wordt er steeds een verwerkersovereenkomst met de derde afgesloten.

8 Functionaris gegevensbescherming

Ons schoolbestuur beschikt over een functionaris voor de gegevensbescherming. Hij of zij kijkt erop toe dat het schoolbestuur de persoonsgegevens bewaart en verwerkt volgens de Europese privacyregelgeving.

Elke onderwijsinstelling beschikt ook over een aanspreekpunt om in overleg te gaan met de functionaris gegevensbescherming.

Hier vind je de contactgegevens van het aanspreekpunt: privacy@gbshetkompas.be

9 Meer weten

Voor mee info kan je terecht op https://www.ikbeslis.be/ en https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

10 Wijziging privacyverklaring

Toekomstige aanpassingen van deze privacyverklaring kunnen niet worden uitgesloten.

Na elke aanpassing wordt de datum vermeld waarop dit document voor het laatst is bijgewerkt.

algemeen
Joke De Backker

Kompascross maandag 27 juni

Vandaag was het zover! De jaarlijkse loopwedstrijd stond vandaag op het programma. We klommen over banken en sprongen over balken. Ook op de kleuterspeelplaats stonden

Lees meer»

Uitstap Lentefeest

Na het lentefeestje (voorstelling) op school en de gezamenlijke receptie met de eerste communicanten, telden we de dagen af … want we gingen nog op

Lees meer»
3de leerjaar
Els Van Daele

Sportdag – de Ster

Vandaag alweer een toffe sportieve dag, geregeld door juf Joke. Ditmaal trok de lagere school naar de Ster. Het 1e en 2e leerjaar deden dit

Lees meer»

Fiets(week)verslagje

De afgelopen week hebben we heel erg veel gefietst en geleerd! Op maandag trokken we onder een stralend zonnetje en met een strakke zijwind naar

Lees meer»