11 november: wapenstilstand

We herdenken van de wapenstilstand van 11 november 1918, die het einde betekende van de Eerste Wereldoorlog …