ILC project ‘Wereldvliegers’

In het kader van ons ILC (Interlevensbeschouwelijke Competenties) ‘Wereldvliegers’ maken de leerlingen van het vijfde leerjaar kennis met de 5 wereldgodsdiensten en het vrijzinnig humanisme. Aangezien vorig jaar dit ILC project niet doorging door de coronamaatregelen, behandelden we dit onderwerp ook in het 6 de leerjaar. Door dit project ervaren onze leerlingen de gelijkenissen en verschillen tussen de verschillende levensbeschouwingen. Interlevensbeschouwelijke dialoog is geen dialoog over verschillen en gelijkenissen. Het is vanuit het verschil op zoek gaan naar datgene wat verbindend is. Naar aanleiding van dit project bezochten we in Sint-Gillis de kerk Sint-Egidiuskerk en in Sint-Niklaas het Huis van de Mens en de moskee Al-Houda. Onze leerlingen kregen uitleg omtrent de levensbeschouwing, de structuur en de functies van de levensbeschouwelijke ruimtes. Het was een zeer fijne en leerrijke ervaring voor onze leerlingen.

Hierbij delen we een aantal ervaringen van ons jonge maar kritische leerlingen:

“Ik heb het ervaren als een leerrijk project. Ik vind het ook heel speciaal en heel interessant hoe mensen met geloof op de dezelfde maar toch helemaal anders door het leven gaan.”

“Ik vond het heel leuk. We leerden veel bij over de verschillende godsdiensten. Ik kende niet veel over de godsdiensten en nu wel. Dit project had ik niet willen missen!”

“Ik vond het fijn om te zien hoe andere godsdiensten in elkaar zitten. De meditatie was heel rustgevend.”

“Ik vond het leuk om eens te zien in wat anderen geloven. Ik heb veel geleerd en vind het leuk om te zien dat iedereen een eigen mening heeft en zichzelf mag zijn.”

Juf Fouzia, juf Christine, juf Anne en ons zesdejaars

Het Huis van de Mens
Moskee Al-Houda
Sint-Egidiuskerk

Weekverslagje

Alweer eventjes geleden dat jullie iets hoorden vanuit het 6de leerjaar. Toch hebben we niet stilgezeten hoor! Integendeel… We waren vooral in de ban van

Lees meer»

Mega Speelstad!

Vanmorgen vertrokken de Beren van juf Kris, de Vissen van juf Els en de Olifanten van juf Georgina op schoolreis. Samen gingen we de Mega

Lees meer»